top of page
Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Denkt u ook wel eens "Wat zijn ze nu aan het doen en wil de klant hiervoor betalen?" 

Uw medewerkers zijn vaker dan u denkt druk bezig met activiteiten waarvoor de klant niet wil betalen, maar die wel in uw kostprijs zitten. Binnen Lean Manufacturing noemen we dit verspillingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meer produceren dan nodig, herstellen van fouten, onnodige transportbewegingen, enz.

Lean Manufacturing richt zich op het reduceren van verspilling. Alleen zaken die waarde toevoegen voor de klant, worden als nuttig beschouwd. We verbeteren het bedrijfsresultaat door middel van het terugdringen van operationele kosten en het creëren van meerwaarde voor de klant. 

Hoe verloopt een Lean Manufacturing traject?

De eerste stap is het in kaart brengen van uw bedrijfsprocessen met als doel meer inzicht te krijgen waar de verspillingen zitten. Dit doen we door middel van een Value Stream Map (VSM) of een Makigami.

Daarna zoomen we in op de verspillingen. Met Lean tools zoals bijvoorbeeld Ishikawa diagrammen en 5x why gaan op zoek naar de grondoorzaken van de verspillingen. Als die bekend zijn, bepalen we de maatregelen om deze te voorkomen. 

Wat rest, is het borgen van de tegenmaatregelen in de organisatie. Dit doen we door uw medewerkers te trainen in de gekozen tegenmaatregelen om ze bewust bekwaam te maken. Trainen van medewerkers verloopt via de TWI methode.

Nieuwsgierig geworden hoe het toepassen van Lean Manufacturing uw bedrijf kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

bottom of page