top of page
Privacy.jpg

Privacyverklaring

Switch Advies

Privacyverklaring Switch Advies

Switch Advies, gevestigd te Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die Switch Advies verwerkt:

Switch Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Switch Advies (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Switch Advies verwerkt:

  • Voor- en achternaam;

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

 

De manier waarop Switch Advies gegevens verzamelt:

Switch Advies verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of in persoonlijke gesprekken. Switch Advies verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven of een overeenkomst die u met Switch Advies heeft gesloten.

Met welk doel Switch Advies persoonsgegevens verwerkt:

Switch Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang Switch Advies persoonsgegevens bewaart:

Switch Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Switch Advies hanteert de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Switch Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Switch Advies een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Switch Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Switch Advies gebruikt:

Switch Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;

  • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Switch Advies;

  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Switch Advies een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Switch Advies van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@switch-advies.nl. Switch Advies reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe Switch Advies persoonsgegevens beveiligt:

Switch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@switch-advies.nl.

bottom of page